LIBRARY

Hemen hemen her sektörde farklı markaların sundukları ürünler, hizmetler ve bunlara yönelik verdikleri mesajlar giderek birbirine benzemeye başladı. Hepimiz müşterilerimizin ağırlıklı olarak fiyat bazlı tercihler yapmasından yakınıyoruz. Müşteri algısına göre ürün ve hizmetler arasındaki kalite farkı azalırken, yoğun rekabet fiyatları aşağı çekiyor. “Nasıl hedeflediğim müşterilerde...

Neden müşteri deneyimi performansımı ölçmeliyim? Müşterilerin bir Marka ile tüm temaslarındaki deneyimlerin birikimi müşteri memnuniyetini belirliyor.  Müşteri memnuniyeti ise çapraz ve yukarı satış performansı, müşteri kaybı, başkalarına tavsiye etme gibi temel iş hedeflerini doğrudan etkiliyor.  Başka bir deyişle memnun müşteriler olmayanlara göre daha fazla harcayıp, daha...